برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (27187 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26225 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (25633 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25619 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25359 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (22044 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20920 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (20032 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19696 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (19299 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18836 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (18823 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17886 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17731 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17728 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17406 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16656 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16593 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16448 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16128 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (16103 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (16002 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15983 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15942 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15477 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (20504 دریافت)
طلب ممتاز (17701 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12449 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (11909 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (9687 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (8356 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7977 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (6698 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (6603 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (6197 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (5431 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5375 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (5152 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5133 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4929 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4771 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4418 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (4160 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (3969 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3880 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (3871 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3818 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (3760 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3757 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3726 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 21248 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 17113 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 15161 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 12797 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5465 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
شماره های قدیمی ( 2901 بازدید)
خوش آمدید ( 2482 بازدید)
تاریخچه ( 2337 بازدید)
مجوز ( 2332 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1988 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1789 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1509 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 1211 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 1149 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 906 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 758 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1732 چاپ)
نمایه مقالات ( 1219 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1138 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1112 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1104 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1104 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 293 چاپ)
تاریخچه ( 140 چاپ)
مجوز ( 132 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 125 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 116 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 104 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 93 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 91 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 82 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb