باسمه تعالی
قابل توجه پژوهشگران محترم :
با لحاظ تعطیلات دانشگاهی (تا پایان تیرماه جاری)، پاسخگویی به هرگونه تماس و درخواست نویسندگان محترم تنها از طریق نامه‌های الکترونیکی (قسمت ارتباط با نشریه) اجابت و پیگیری می‌شود.

برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26790 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25827 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25426 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25171 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (24504 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21715 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20504 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19572 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19331 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18556 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (18519 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (18340 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17608 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17446 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17357 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17141 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16430 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16249 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16079 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15854 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15774 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15759 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15649 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (15476 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15266 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (20152 دریافت)
طلب ممتاز (16384 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12289 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (11332 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (8530 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7843 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7458 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5974 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (5857 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5308 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (5201 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4991 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4816 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4678 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (4644 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4473 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4258 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3867 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3803 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3677 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3652 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3569 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3547 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (3481 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3456 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20226 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 16695 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 14732 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 12253 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5353 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
خوش آمدید ( 2475 بازدید)
تاریخچه ( 1948 بازدید)
مجوز ( 1934 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1825 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1663 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1494 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1310 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 982 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 944 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 906 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 558 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1704 چاپ)
نمایه مقالات ( 1198 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1131 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1084 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1077 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1071 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 231 چاپ)
تاریخچه ( 112 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 99 چاپ)
مجوز ( 98 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 93 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 80 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 69 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 67 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 64 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 52 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 51 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb