برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (25248 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (24631 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24310 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (23937 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (20425 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (20354 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (18643 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18003 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (17765 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (17298 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (16483 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری (16330 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (16285 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (16220 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16082 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی (15852 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (15484 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15201 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (14938 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (14847 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (14843 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (14557 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14376 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (14339 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی (13678 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (16857 دریافت)
طلب ممتاز (11535 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11029 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (7671 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (5722 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (5591 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (5327 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (4857 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (4572 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (3857 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (3759 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (3715 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (3548 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3383 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3375 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (3292 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3285 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3140 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (2921 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (2769 دریافت)
جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل (2703 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (2640 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (2633 دریافت)
جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی (2611 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (2589 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 15643 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 14868 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 12797 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 9701 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
فرم اشتراک ( 7210 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 4877 بازدید)
خوش آمدید ( 2434 بازدید)
تاریخچه ( 143 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 143 بازدید)
مجوز ( 142 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 109 بازدید)
ضوابط نشریه ( 98 بازدید)
قلمرو موضوعی مقاله ( 93 بازدید)
دوره 16 شماره 56 سال 1378 ( 57 بازدید)
دوره 14 شماره 48 سال 1378 ( 53 بازدید)
دوره 14 شماره 46 و 47 سال 1378 ( 52 بازدید)
دوره 13 شماره 44و45 سال 1378 ( 51 بازدید)
دوره 16 شماره 53 سال 1378 ( 51 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1575 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
نمایه مقالات ( 1129 چاپ)
خوش آمدید ( 1090 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 974 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 971 چاپ)
فرم اشتراک ( 937 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 936 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
تاریخچه ( 16 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 13 چاپ)
ضوابط نشریه ( 13 چاپ)
مجوز ( 12 چاپ)
قلمرو موضوعی مقاله ( 11 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 10 چاپ)
سوالات متداول ( 8 چاپ)
سوالات متداول ( 6 چاپ)
دوره 1 شماره 2 سال 1375 ( 5 چاپ)
دوره 1 شماره 1 سال 1375 ( 5 چاپ)
دوره 2 شماره 8 سال 1375 ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb