برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26223 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25205 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25182 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24967 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (22905 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21287 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (19724 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (18878 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18831 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18047 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (17630 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17570 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17211 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17009 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (16790 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16736 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16070 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15734 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15725 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15500 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15474 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15299 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15154 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14957 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (14778 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (18604 دریافت)
طلب ممتاز (14398 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11907 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (9909 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7188 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (6899 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (6798 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5510 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5172 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (4748 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4384 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4383 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4248 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4097 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4068 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3626 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3585 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (3561 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (3533 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3522 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3509 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3419 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3220 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3167 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3166 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18315 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15783 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13854 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 11143 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 5178 بازدید)
خوش آمدید ( 2460 بازدید)
تاریخچه ( 1040 بازدید)
مجوز ( 1037 بازدید)
شماره های قدیمی ( 935 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 915 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 718 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 661 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 582 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 561 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 430 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 412 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 380 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1656 چاپ)
نمایه مقالات ( 1169 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1116 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1042 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1034 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1021 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 141 چاپ)
تاریخچه ( 74 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 62 چاپ)
مجوز ( 60 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 58 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 48 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 46 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 40 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 37 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 37 چاپ)
ضوابط نشریه ( 36 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb