برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (25903 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25060 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24825 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24730 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (21953 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (20928 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (19297 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18555 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (18456 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (17783 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17109 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری (17101 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (16957 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (16709 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16496 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی (16408 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (15851 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15519 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15422 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15279 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15236 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15009 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (14861 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14771 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی (14342 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (17818 دریافت)
طلب ممتاز (13510 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11710 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (9390 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (6868 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (6414 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (6302 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5307 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5079 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4179 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4111 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4091 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (3999 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (3973 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (3805 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3554 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3508 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3436 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3330 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3306 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3085 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3028 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3022 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (2999 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (2915 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 17538 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15438 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13442 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 10688 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 5069 بازدید)
خوش آمدید ( 2452 بازدید)
تاریخچه ( 703 بازدید)
مجوز ( 698 بازدید)
شماره های قدیمی ( 636 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 634 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 494 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 394 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 376 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 373 بازدید)
داوری الکترونیک مقالات ( 330 بازدید)
ضوابط نشریه ( 305 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 289 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1622 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
نمایه مقالات ( 1151 چاپ)
خوش آمدید ( 1108 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1019 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1014 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 997 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 96 چاپ)
تاریخچه ( 55 چاپ)
مجوز ( 44 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 44 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 41 چاپ)
ضوابط نشریه ( 36 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 35 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 34 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 27 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 25 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 24 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb