برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (25346 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (24811 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24497 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24079 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (20648 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (20520 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (18732 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18081 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (17885 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (17369 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (16555 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری (16430 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (16364 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (16345 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16142 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی (15933 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (15535 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15245 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15002 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (14952 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (14908 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (14636 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (14422 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14418 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی (13783 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (17048 دریافت)
طلب ممتاز (11954 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11111 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (7966 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (6258 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (5734 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (5472 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (4894 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (4689 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (3903 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (3834 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (3792 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (3640 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3408 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3404 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (3383 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3315 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3169 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (2943 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (2816 دریافت)
جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل (2736 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (2713 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (2707 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (2667 دریافت)
جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی (2638 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 16076 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15035 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 12973 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 9936 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
فرم اشتراک ( 7341 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 4919 بازدید)
خوش آمدید ( 2442 بازدید)
تاریخچه ( 313 بازدید)
مجوز ( 307 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 276 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 224 بازدید)
شماره های قدیمی ( 211 بازدید)
ضوابط نشریه ( 202 بازدید)
قلمرو موضوعی مقاله ( 186 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 137 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 132 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 120 بازدید)
داوری الکترونیک مقالات ( 120 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1584 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
نمایه مقالات ( 1132 چاپ)
خوش آمدید ( 1098 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 983 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 979 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 945 چاپ)
فرم اشتراک ( 941 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
تاریخچه ( 28 چاپ)
ضوابط نشریه ( 21 چاپ)
مجوز ( 19 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 18 چاپ)
قلمرو موضوعی مقاله ( 17 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 16 چاپ)
شماره های قدیمی ( 14 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 13 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 11 چاپ)
راهنمای الکترونیکی نشریه ( 8 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه ( 6 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb