برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (25915 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25064 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24829 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24750 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (22007 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (20941 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (19312 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18564 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (18469 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (17794 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری (17129 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17127 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (16966 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (16721 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16505 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی (16417 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (15859 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15524 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15430 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15287 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15245 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15019 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (14877 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14774 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی (14360 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (17860 دریافت)
طلب ممتاز (13560 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11722 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (9423 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (6883 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (6439 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (6334 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5320 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5087 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4190 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4119 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4095 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (4012 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4001 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (3818 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3560 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3510 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3449 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3337 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3325 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3090 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3040 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3036 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (3035 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (2948 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 17579 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15451 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13460 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 10707 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 5075 بازدید)
خوش آمدید ( 2452 بازدید)
تاریخچه ( 714 بازدید)
مجوز ( 710 بازدید)
شماره های قدیمی ( 651 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 645 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 505 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 404 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 389 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 386 بازدید)
داوری الکترونیک مقالات ( 330 بازدید)
ضوابط نشریه ( 305 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 298 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1626 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
نمایه مقالات ( 1152 چاپ)
خوش آمدید ( 1108 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1021 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1017 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 997 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 98 چاپ)
تاریخچه ( 55 چاپ)
مجوز ( 45 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 44 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 41 چاپ)
ضوابط نشریه ( 36 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 35 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 34 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 28 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 26 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 24 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb