برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (25536 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (24909 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (24596 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24226 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (21041 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (20659 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (18926 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18264 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (18110 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (17535 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (16712 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری (16647 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (16571 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (16477 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16281 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی (16090 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (15658 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15352 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15127 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15093 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15026 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (14749 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (14589 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (14551 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی (13946 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (17212 دریافت)
طلب ممتاز (12491 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11224 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (8406 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (6446 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (5962 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (5627 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (4929 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (4868 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (3994 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (3881 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (3872 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (3761 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (3499 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3449 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3430 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3346 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3211 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (2978 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (2967 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (2947 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (2869 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (2804 دریافت)
جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل (2766 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (2718 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 16607 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15170 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13138 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 10198 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
فرم اشتراک ( 7472 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 4974 بازدید)
خوش آمدید ( 2445 بازدید)
تاریخچه ( 445 بازدید)
مجوز ( 441 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 376 بازدید)
شماره های قدیمی ( 339 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 318 بازدید)
قلمرو موضوعی مقاله ( 270 بازدید)
ضوابط نشریه ( 265 بازدید)
داوری الکترونیک مقالات ( 239 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 226 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 214 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 210 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1600 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
نمایه مقالات ( 1138 چاپ)
خوش آمدید ( 1101 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 998 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 995 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 966 چاپ)
فرم اشتراک ( 955 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 44 چاپ)
تاریخچه ( 36 چاپ)
ضوابط نشریه ( 31 چاپ)
مجوز ( 28 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 28 چاپ)
قلمرو موضوعی مقاله ( 26 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 22 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 22 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 20 چاپ)
راهنمای الکترونیکی نشریه ( 16 چاپ)
درختواره حوزه‌های تخصصی حقوق ( 15 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb