فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- اولویت های بررسی مقالات دریافت شده
اولویت های بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | 

مقالات رسیده به دفتر فصلنامه، درصورتی که از لحاظ شکلی  و محتوایی مطابق با راهنمای تدوین مقالات نشریه باشند به ترتیب زیر در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت:

1- اساتید محترم عضو هیأت علمی دانشگاه ها (با حداقل رتبه استادیاری)

2- دانشجویان دوره دکتری درصورتی که مقاله خود را به همراه یک عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری ارائه نمایند.

3- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد درصورتی که مقاله خود را به همراه یک عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری ارائه نمایند. 

لازم به ذکر است، حداقل زمان بررسی توسط داوران محترم 3 ماه و بررسی در سایر مراحل نیز حداقل 3 ماه خواهد بود. 

توجه: در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی نویسنده ای که رتبه علمی بالاتری دارد به عنوان نویسنده مسئول شناخته می شود.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.68.23.fa
برگشت به اصل مطلب