راهنمای نگارش مقاله

تنها مقاله‌هایی که علاوه بر داشتن محتوای علمی، با رعایت شرایط شکلی زیر نگارش شده باشند، پذیرفته می‌شود:

شیوه‌نامه‌ی نگارش (ضرورت ها و پیش نیازها)
 •  حجم مقاله باید بین  6000 تا 8000 کلمه باشد.
 • مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول است.
 • مجله در ویرایش مقالات آزاد است، اصل مقاله، بازگردانده نمی شود.
 • نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد. 
 • مقاله باید برگرفته از پژوهشی اصیل و دارای صحت و اعتبار علمی و با استناد و استدلال کافی؛ دارای ساختاری علمی و روان ارائه شده باشد.
 • مقاله،باید در چار چوب منافع ملی کشور، طبق موازین سیاستهای کلی نظام، همسو با سیاست‌های قوه قضائیه و و در حدود قوانین و مقرات موضوعه نگارش شده باشد.
 • مقالات در دو مرحله، ابتدا توسط کارشناسان، مدیر اجرائی و سر دبیر مورد بررسی، ارزیابی کلی قرار گرفته و در اکثر موارد تعیین داور می‌شوند: در این قسمت، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوانی و متناسب با سطح علمی نشریه تدوین گردیده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. در ادامه و مرحله بعدی که مرحله داوری خواهد بود و حداقل از 2 تا 6 ماه زمان می‌برد، به داور ارسال و تحت ارزیابی دو داور قرار می گیرند.
 • فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند
 •  مقاله نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی (به صورت مکتوب یا الکترونیکی) چاپ و یا همزمان به سایر مجلات ارسال شده باشد.
 • تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 • مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهدگرفت. هیأت تحریریه مجله در رد، قبول و یا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هرگونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.
 • گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
 • مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و با شیوه نامه نگارش نشریه مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 نویسندگان محترم؛ ضمن استفاده از سایر منابع (کتب، مقالات و ...) با ارجاع درون متنی و ذکر منبع اختصاصی در پایان مقاله، از مقالات منتشر شده این نشریه (فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی) بازدید و بهره برداری فرمائید.

الف- شرایط (الزامی و عمومی) نویسنده:
 • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به صورت کامل به فارسی و انگلیسی در سامانه و ابتدای فایل مقاله با نام نوشته شود. (در پاورقی رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسندگان و نویسنده مسئول مشخص شود.
 • میزان تحصیلات تکمیلی، رتبه‌ی علمی، گروه آموزشی، رشته‏ ی تحصیلی و دانشگاه محل خدمت به صورت فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • نویسنده‏ ی مسئول در مقالاتی که چند نویسنده دارند (با مختصات بند 1و2) تعیین ثبت نام شود.
 • نشانی پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان، شماره‏‌ی تلفن، دورنگار، کدپستی و نشانی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها (کارشناشی ارشد) یا رساله‌های دانشجویی (دکتری) با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است.
 • ارائه موافقت نهائی نویسنده مسئول با متن ارسالی و بارگذاری تعهد اصالت مقاله بدون مشابه و عدم ارائه به سایر نشریات در طول ارزیابی در صفحه اول مقاله (فایل با نام) الزامی است.
 • همچنین نویسنده/نویسندگان مقاله می‌بایست در چند سطر، جنبه های نوآوری و ابتکاری بودن مقاله خود را در برگه درخواست چاپ توضیح دهند.
  ب- شرایط (شکلی و ماهوی) پذیرش مقاله:
 • هر مقاله باید بخش ‏های اساسی ذیل را دارا باشد: چکیده فارسی و انگلیسی (از 150 تا حداکثر ۲۵۰ کلمه)، که در‌بردارنده موضوع و مهمترین نتایج پژوهش باشد و  واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه)، مقدمه، متن اصلی، روش‌ها، نتیجه‌گیری و فهرست منابع (فارسی، عربی و لاتین).
 • صرف ترجمه‏ی متون خارجی به عنوان مقاله پذیرفته نمی‌شود.
 • مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه‌ و پژوهش‌های نویسنده بوده و متضمن دستاورد علمی جدید باشد؛
 • همچنین مقاله در نشریه‏ی دیگری چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریه ی دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقاله با قلم ۱۲ B Zar با رعایت فاصله‏ ی cm ۱ در قالب Microsoft Word   ۲۰۰۷ یاMicrosoft Word ۲۰۱۰ در حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ صفحه تایپ شده باشد.
 • مقاله در قطع A4 با حاشیه‌های نرمال 54/2 از هر طرف و فاصله بین سطرها 2/1 حروفچینی شود.
 • ذکر کلیه منابع به ترتیب الفبایی در انتهای مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس لاتین الزامی و حد نصاب لازم ارجاع دهی و بیان منابع رعایت شود.
 • تقسیم مباحث و مطالب با استفاده از شماره اصلی و فرعی (حد اکثر تا 3 شماره، مانند: 2-2-3) صورت پذیرد و شماره اصلی در سمت چپ و شماره‌های فرعی در سمت راست قرار گیرند و از به‌کارگیری عناوینی همچون بخش، فصل و گفتار خودداری شود.
  پ- شرایط استناد و ارجاع به منابع:
با توجه به پیروی این فصل‌نامه از روش «استناد درون متنی»، شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA  رعایت شرایط ذیل لازم است:
 • اطلاعات کتاب شناسی (فارسی و لاتین) در متن مقاله، به صورت زیر ذکر شود: (نام ‏خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره‏ی صفحه).
 • در صورتی که به یک کتاب دارای جلدهای مختلف از یک نویسنده ارجاع داده شود، (نام‏ خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره‏ ی جلد / شماره ‏ی صفحه).
 • در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان، نام اول (کوچک) آن‏ها نیز ذکر گردد.
 • در صورتی که به چند کتاب از یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان ارجاع داده شده باشد، نام کتاب نیز اضافه گردد.
 • در صورت تکرار منابع، به ترتیب زیر عمل شود:
الف- در صورتی که منبع بی‌فاصله تکرار شود: (همان، شماره صفحه)/ (Ibid, p.)
ب- در صورتی که منبع با فاصله تکرار شود: (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه)/ (op.cit, p.) .
در صورت استناد به سایت‏های اینترنتی می‏ بایست تاریخ مراجعه به سایت نیز ذکر شود.
نکته: معادل لاتین و عربی واژگان تخصصی در پرانتز و در متن ذکر شود.
کتاب‌های منبع (استنادی) باید به ترتیب زیر در فهرست منابع (کتاب‌نامه) ذکر شوند: نام خانوادگی نویسنده/ مترجم، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان کتاب، تعداد جلدها، جلد مورد استفاده، شماره‌ی چاپ، محل نشر کتاب: نام ناشر.
 1. مقاله‌های منبع (استنادی) باید به صورت زیر در کتاب‌نامه (فهرست منابع) ذکر شوند:
نام خانوادگی نویسنده/ مترجم نام نویسنده، (تاریخ انتشار مقاله)، عنوان مقاله، نام مجله، دوره‌ی مجله، صفحه‌‏ی اول و آخر مقاله‏ ی مورد استناد.
منابع خارجی با ترتیب منابع فارسی و پس از آن‌ها معرفی شوند.


1- چک لیست مقالات را قبل از ارسال استفاده بفرمائید. 

2-فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای اخلاق انتشار که باید در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. (pdf)


3-فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای اخلاق انتشار که باید در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. (word)

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 17538 بار   |   دفعات چاپ: 997 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظرCAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb