باسمه تعالی
قابل توجه پژوهشگران محترم :
با لحاظ تعطیلات دانشگاهی (تا پایان تیرماه جاری)، پاسخگویی به هرگونه تماس و درخواست نویسندگان محترم تنها از طریق نامه‌های الکترونیکی (قسمت ارتباط با نشریه) اجابت و پیگیری می‌شود.

Volume 23, Issue 81 (spring 2018)                   __Judicial Law Views __2012__, 23(__59__): __224137 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sadeghi M, hesami shahrezaee Z. research on protection of consumer rights in time-sharing contracts. دیدگاه‌های حقوقی. 2018; 23 (81) :107-137
URL: http://jlviews.ir/article-1-226-en.html
1- Tarbiat Modarres University
2- University of Tehran (Pardis, Farabi) , z.hesami2007@yahoo.com
Abstract:   (578 Views)
Abstract:
Time sharing contracts or interval ownership is an almost new institution which entered to our legal system In order to developing tourism. the consumers' rights is significantly affected as a result of Complex nature of these contracts on the one hand, and the consumer's weak position against the strong professional traders on the other. In Iran, Many companies Resort to this method to transfer buildings that have been provided for this purpose. In spite of the acceptance of this institution in Iranian Law, appropriate regulation in this regard has not been passed; while, In most European states specific regulations has been enacted in this regard. After a brief explanation of the legal nature and definition of time-sharing contracts and clarifying the notion of consumer, in this paper specific regulations required for protection of consumer rights, including: right to awareness of contract, right to withdraw, right to choose freely, prohibition of advance payment, has been studied with respect to EU Directive 2008/122, as a document which has followed by many European states experienced in this type of contracts.
Full-Text [PDF 555 kb]   (218 Downloads)    
Type of Study: Applicable Research | Subject: Pivate Law
Received: 2013/11/07 | Revised: 2019/01/02 | Accepted: 2017/11/28 | Published: 2018/08/29 | ePublished: 2018/08/29

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb